Hội người Việt ở Trung Quốc, mái nhà chung của người Việt ở Trùng Khánh- Tứ Xuyên!