Hội người Việt Nam ở Trung Quốc, ngôi nhà chung của người Việt ở Trung Quốc!
Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên tham gia các hoạt động do Quốc hội và Bộ Ngoại giao chủ trì ngày 13/01/2023

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên đã tham gia tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao đồng tổ chức.


Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên chụp ảnh cùng ông Phạm Quang Hiệu - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên chụp ảnh tại Nhà Quốc Hội

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên chụp ảnh cùng hơn 100 kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương 2023. (Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên ngồi tại hàng thứ nhất, người thứ 3 từ trái sang)

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên chụp ảnh cùng hơn 100 kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương 2023 tại Nhà Quốc Hội. (Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh - Tứ Xuyên đứng tại hàng thứ nhất, người thứ 7 từ trái sang)